De Groeiling

Een keer per jaar willen we een algemeen beeld krijgen van de tevredenheid van onze leerlingen, ouders en leerkrachten over de onderwijskwaliteit op een Groeilingschool. We richten ons hierbij op de speerpunten uit het strategisch beleid, te weten begrijpend lezen en rekenen, zelfinzicht, zorgzaamheid en respect, het pedagogisch klimaat (sfeer en veiligheid) en het aanbod van informatie. Met de uitkomsten van deze vragen bepalen we of we nog dingen kunnen verbeteren.


Deze vragenlijst is niet meer actief.